SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het zoeken van de juiste onderwijsplek voor elke leerling met een onderwijsondersteuningsvraag die zich bij hen schriftelijk hebben aangemeld. Ouders melden hun zoon/dochter aan bij de school van hun keuze, en de school zoekt een passende onderwijsplek.

De school waar de leerling schriftelijk is aangemeld, is verplicht om eerst te onderzoeken of de leerling, indien nodig, extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school, waar de leerling schriftelijk aangemeld is, samen met ouders binnen het samenwerkingsverband naar een passende plaats.