SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt de ondersteuning vastgelegd die de school biedt. Dit profiel wordt opgesteld door leraren, de schoolleiding en het bestuur. De school plaatst dit profiel in de schoolgids, zodat voor iedereen zichtbaar is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning. Bekijk de schoolondersteuningsprofielen van de v(s)o-scholen in ons samenwerkingsverband. 

Alle reguliere vo-scholen in ons SWV beschikken over de volgende basisondersteuning:

 • dyslexiebeleid;
 • faalangstreductie, examenvreesreductie, sociale vaardigheidstraining;
 • omgaan met leer- en sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen;
 • differentiatie in klassenmanagement;
 • handelingsplannen;
 • schoolmaatschappelijk werk;
 • decaan, vertrouwenspersoon en zorgcoördinator;
 • ondersteuning bij technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling;
 • ondersteuning bij studiebegeleiding en planning en organiseren;
 • ondersteuning bij auditieve, visuele problemen en problemen met fijne motoriek;
 • ondersteuning bij medische problemen.

 

Voor een samenvatting van de basisondersteuning binnen de reguliere scholen klikt u hier.

Mocht u nog vragen hebben over de mogelijkheden van een bepaalde school, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van de betreffende school. Hij/zij kan u dan zeker verder helpen!