SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school en zullen ons daarvoor inzetten. Als een ouder of school zich zorgen maakt, moet er snel contact zijn tussen ouders en school. Soms kan het zijn dat school en/of ouders tot de ontdekking komen dat de ondersteuning in de klas niet voldoende is voor de leerling.

In eerste instantie zal de school dan, in samenspraak met de ouders, op zoek gaan naar een beter passende school en als dat niet lukt, kan het zijn dat de school contact opneemt met de adviescommissie toewijzingen (ACT).

De leden van deze commissie zoeken naar de best mogelijke onderwijsondersteuning voor de leerling. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs blijven. De school waarop de leerling is ingeschreven, is het eerste aanspreekpunt voor ouders gedurende dit traject.

Als plaatsing op een reguliere school niet mogelijk is, kan deze commissie het advies geven de leerling tijdelijk toe te laten tot een school voor speciaal onderwijs. Mochten ouders het niet eens zijn met het besluit van het SWV, dan kunnen zij bezwaar maken. SWV Helmond-Peelland VO heeft samen met SWV Helmond-Peelland PO een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie opgezet. Bekijk hier een brochure van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over het indienen van een bezwaar.