SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders/leerlingen en personeelsleden van de aangesloten en betrokken scholen. Zij worden afgevaardigd/gekozen door de MR-leden van deze scholen. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd. 

Onder 'downloads' kunt u de vastgestelde notulen en jaarverslagen van de OPR terugvinden. Wanneer u vragen of interesse hebt, kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad van uw school. De voorzitter van de OPR kunt u bereiken via vo@swv-peelland.nl.