Aanvragen intelligentieonderzoek tbv lwoo/pro

De basisscholen in de regio Helmond-Peelland hebben een e-mail ontvangen met daarin informatie over de aanvragen van intelligentieonderzoeken bij SWV Helmond-Peelland VO ten behoeve van lwoo en pro. In dit bericht noteren we de belangrijkste items:

Aanvragen intelligentietest

Net zoals huidig schooljaar zijn er geen vooraanvragen en preadviezen lwoo of pro meer. Wel vragen we van jullie de leerlingen die mogelijk voor lwoo of pro in aanmerking komen aan te melden voor een intelligentietest. Als je al recente intelligentiegegevens hebt, hoeft dat uiteraard niet. De intelligentietest vraag je per leerling aan door dit formulier te vullen. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 september 2021 bij ons zijn. Stuur het naar act@peellandvo.nl. Vanaf 2019 komen leerlingen alleen op basis van intelligentie en leerachterstanden in aanmerking voor lwoo en niet meer op basis van sociaal-emotionele problematiek. Er wordt dus ook komend schooljaar geen aanvullend (sociaal-emotioneel) onderzoek afgenomen.

Gezien het grote aantal aanvragen dat wij jaarlijks verwerken, verzoeken wij per school één contactpersoon aan te wijzen. Deze contactpersoon ontvangt de informatie op leerlingniveau van ons.

Wat gebeurt er met de uitslagen?

Als een leerling zich in maart 2022 aanmeldt bij een vo-school, doet de vo-school een aanvraag lwoo of pro bij ons. Daarvoor heeft de vo-school de volgende gegevens nodig:

  • Onderwijsadvies
  • Overzicht van schoolloopbaan
  • Overzicht gemaakte testen (recent en adaptief)
  • Intelligentiegegevens

De vo-scholen doen deze aanvraag via een beschermde digitale omgeving. De applicatie die we hiervoor gebruiken (Onderwijs Transparant) haalt via OSO de gegevens van de leerlingen op.

Je helpt je collega’s in het vo enorm door de juiste en volledige informatie in je eigen leerlingvolgsysteem bij te houden. Deze gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen voor lwoo of pro. Als je vo-collega informatie mist, zal deze met jou contact zoeken en er alsnog naar vragen.

 

Samenvatting

13 september 2021

Aanvraagformulier intelligentietest is verstuurd naar act@peellandvo.nl

 

Als je twijfels hebt of een leerling wel kan deelnemen aan een intelligentietest in groepsverband, bel of mail dan naar 0492-792700 of act@peellandvo.nl. Vraag dan naar Marieke van Hoogstraten (orthopedagoog ACT)

September – december 2021

Ouders krijgen van ons per mail een uitnodiging voor de intelligentietest van hun kind (basisschool informeren wij ook).

Tussen september en december nemen wij de intelligentietesten af op (basis)scholen in de buurt.

7 februari 2022

Alle uitslagen van de intelligentietesten zijn verstuurd naar ouders en naar de basisschool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

Algemene vragen over lwoo of pro: po@swv-peellandpo.nl of 0492-511232.
Vragen op leerlingniveau: act@peellandvo.nl of 0492-792700.
Vragen over organisatie (uitnodigingen, planning, uitslagen): act@peellandvo.nl of 0492-792895.

picture

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!