Verlenging tlv-vso

Onlangs is er breed een brief verspreid over tlv-verlengingen met einddatum 31 juli 2021. Deze brief is ondertekend door Sectorraad swv vo, Sectorraad GO, PO-Raad en het Netwerk LPO. Omdat deze brief nogal wat vragen oproept, beschrijven we hier onze werkwijze:

In de brief staat onder andere vermeld dat samenwerkingsverbanden die nog geen regelingen of maatwerkafspraken hebben gemaakt met scholen over tlv-verlengingen, de volgende afspraak kunnen maken:
“De samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po en vo) kunnen tlv’s, die een door het gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde einddatum hebben van 31 juli 2021, eenmalig verlengen met maximaal één jaar tot 31 juli 2022.”

In ons samenwerkingsverband zijn wel regelingen en maatwerkafspraken gemaakt met de vso-scholen. Net als vorig jaar gaan we coulant om met aanvragen voor verlengingen tlv-vso die te maken hebben met bemoeilijkte uitstroom door Corona. In de aanvraag volstaat het te vermelden dat het hier gaat om een verlenging tlv in verband met Corona en te beargumenteren waarmee deze vertraging direct verband houdt (bijvoorbeeld gebrek aan stageplaatsten).

Samenvattend
In ons samenwerkingsverband houden we vast aan de aanvragen tlv-vso zoals we die kennen: op leerlingniveau. Zo’n 90% van die aanvragen is al gedaan en afgehandeld. Voor de resterende 10% gelden dezelfde regels.

picture

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!