SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Integratieklas

De integratieklas is gevestigd op De Sprong en op het Vakcollege Helmond, locatie Keizerin Marialaan. In deze klassen zitten de voorheen cluster 3-leerlingen.

Jaarlijks worden er ongeveer 24 plekken voor voormalig cluster 3-leerlingen geboden in de integratieklassen, per klas 12 leerlingen. Het gaat hier om leerlingen die zelfstandig genoeg zijn om in een beschermde omgeving binnen de dichtstbijzijnde reguliere school (praktijkonderwijs of vmbo basis/kader) te functioneren. Omdat ons SWV beschikt over een integratieklas, kunnen deze leerlingen (weliswaar in een speciale setting) les volgen op een school voor regulier voortgezet onderwijs thuisnabij. Jaarlijks stromen er leerlingen uit naar een arbeidsplaats, dagbesteding of regulier praktijkonderwijs. 

De integratieklas is een arrangement van SWV Helmond-Peelland VO. Zij bepaalt welke leerlingen er in welke integratieklas worden geplaatst.