SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Adviescommissie toewijzingen (ACT)

Wat doet de adviescommissie toewijzingen (ACT)?
De adviescommissie toewijzingen (ACT) adviseert het bestuur van het SWV wanneer er vragen zijn van scholen over specifieke ondersteuning en begeleiding voor leerlingen. 

Wanneer neemt u contact op met de ACT?
Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is voor een leerling dan vraagt de zorgcoördinator een aanvraag aan voor een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring. Wanneer een leerling al op het vso zit en de toelaatbaarheidsverklaring loopt af, dan kan er een nieuwe tlv-vso aangevraagd worden.

Hoe dient u een aanvaag in?
Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring of extra ondersteuning wordt gedaan via ons digitale informatie systeem: de 1loketmodule van Onderwijs Transparant. Een zorgcoördinator uit ons samenwerkingsverband kan een inlogcode aanvragen via vo@swv-peelland.nl. Mocht u buiten ons samenwerkingsverband komen en een aanvraag willen doen voor een toelaatbaarheidsverklaring, neem dan contact op met de ACT via (0492) 792 700 of via vo@swv-peelland.nl. Het besluit van het samenwerkingsverband kan de school terugvinden binnen Onderwijs Transparant. Ouders ontvangen het besluit per e-mail. Het is dus van belang dat het e-mailadres van ouders wordt toegevoegd in de aanvraag (tenzij ouders niet beschikken over een e-mailadres).

Wie zijn de leden van de ACT?
De ACT bestaat uit twee personen die onafhankelijk adviseren. Ze beschikken over de deskundigheid die wettelijk is voorgeschreven voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen.

Wanneer is er een ACT-bijeenkomst?
De ACT komt wekelijks op woensdagochtend bij elkaar (met uitzondering van schoolvakanties). School en/of ouder(s) worden (indien nodig) uitgenodigd voor een gesprek met de ACT. Wanneer een zorgcoördinator een dossier uiterlijk dinsdag aanlevert, dan wordt het dossier de week erna op woensdag besproken. 

Voor meer informatie over de ACT of zware/extra ondersteuning, verwijzen we u naar het ondersteuningsplan (vanaf bladzijde 13).