SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Adviescommissie toewijzingen (ACT)

Hebt u een uitnodiging ontvangen voor een dossierbespreking bij de ACT of bent u benieuwd wat de ACT precies doet? 

Wat doet de adviescommissie toewijzingen (ACT)?
De adviescommissie toewijzingen (ACT) adviseert het bestuur van het SWV over het verstrekken van extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs (vo) of een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wanneer de basisondersteuning niet voldoende is voor een leerling op een reguliere school.

Wie zijn de leden van de ACT?
De ACT bestaat uit twee personen die onafhankelijk adviseren. Zij beschikken over de deskundigheid die wettelijk is voorgeschreven voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. 

Werkwijze ACT:
Wanneer een school merkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden, dan vraagt de zorgcoördinator een toelaatbaarheidsverklaring of extra ondersteuning aan. Nadat deze aanvraag is ingediend bij de ACT, zal zij (indien nodig) een gesprek inplannen met school en ouders/verzorgers. De ACT reserveert iedere woensdagochtend tijd voor een bespreking. Na de bespreking geeft de ACT een advies aan het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO. Op grond van dit advies neemt het bestuur een besluit. Dit besluit en de eventuele toewijzing ontvangen school en ouders digitaal. Mocht er een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) zijn afgegeven, dan nemen de ouders deze tlv (brief) mee naar de vso-school, zodat de vso-school kan zien dat er een tlv verstrekt is.

De zorgcoördinator is tijdens dit traject altijd contactpersoon en aanspreekpunt voor ouders.