SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Organisatie

SWV Helmond-Peelland VO kent een dagelijks bestuur (DB).  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Het algemeen bestuur (AB) stelt op advies van het dagelijks bestuur het ondersteuningsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Het algemeen bestuur heeft tevens de rol van intern toezichthouder. Bekijk hier wie er lid zijn van het dagelijks- en algemeen bestuur.

De directeur van SWV Helmond-Peelland geeft leiding aan de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. Personeel in dienst van het SWV of functionarissen die (tijdelijk) werkzaamheden verrichten voor het SWV, vallen onder de verantwoordelijkheid van het DB en worden functioneel aangestuurd door de directeur.