SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Sinds 1 januari 2016 zijn samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de bekostiging en organisatie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). SWV Helmond-Peelland VO heeft ervoor gekozen leerlingen, die mogelijk in aanmerking komen voor lwoo/pro, centraal te laten toetsen in de regio. Basisscholen kunnen een aanvraag doen voor een onderzoek via een formulier op onze website (downloads-formulier). De toetsen vinden plaats op verschillende locaties (basisscholen in de wijk). Om de actuele data bij te houden rondom de aanvragen van lwoo/pro, adviseren wij u het tijdpad te bekijken. 

Criteria lwoo
De leerling heeft een achterstand op ten minste twee van de vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 25% tot 50%. Ten minste één van deze domeinen betreft inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen. Daarnaast heeft de leerling een intelligentiequotiënt (IQ) binnen de bandbreedte van 75 tot en met 90. 

Criteria pro
De leerling heeft een leerachterstand op ten minste twee van de vier domeinen: inzichtelijk lezen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Deze leerachterstand is gelijk aan of groter dan 50%. Ten minste één van deze domeinen betreft inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.
De leerling heeft een intelligentiequotiënt (IQ) binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80.

Meer informatie over lwoo/pro kunt u vinden in de special 'lwoo-pro voor professionals'.