SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Wat is lwoo?
Lwoo is de afkorting voor leerwegondersteunend onderwijs: het is een geldbedrag dat scholen krijgen voor sommige leerlingen. Het gaan dan om leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken op school: bijvoorbeeld omdat ze met lezen of rekenen iets achterblijven bij hun klasgenoten. Om deze leerlingen hulp te bieden in bijvoorbeeld kleinere klassen of extra bijlessen, krijgen scholen geld. Dit kunnen ze gebruiken om de leerlingen extra hulp te bieden. Met die extra hulp hebben deze leerlingen de kans om het vmbo-onderwijs af te sluiten met een diploma.

Wat is pro?
Pro is een afkorting voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een speciaal soort onderwijs. In het praktijkonderwijs krijg je veel praktijklessen en weinig theorie. Het is daarom vooral geschikt voor jongens en meiden die niet zo goed uit boeken kunnen leren. Het praktijkonderwijs heeft geen landelijke examens. Het praktijkonderwijs helpt leerlingen op weg naar werk en soms naar het mbo. Praktijkscholen hebben kleine klassen en veel praktijklessen. Dat betekent dat het kostbaar onderwijs is. Je mag hier niet 'zomaar' heen. Alleen leerlingen voor wie deze school de beste plek is, mogen naar de praktijkschool.

Wie krijgt lwoo of pro?
De basisschool kent uw zoon/dochter al jaren. Als deze school denkt dat uw kind in aanmerking komt voor lwoo of pro, dan bespreekt de school dit met u. Ouders krijgen per e-mail een uitnodiging voor een toets voor hun kind. In die uitnodiging staat wanneer de toets wordt afgenomen. De toets duurt ongeveer 2 uur. Na een tijdje ontvangt u van ons de uitslag van de toets per e-mail.

Meer informatie kunt u vinden in 'special lwoo-pro voor ouders' van SWV Helmond-Peelland VO.